Selecteer een pagina

Zorgboerderij Wienes

Over Wienes

Waar het allemaal begon..

Marieke Claessens-Saris schreef als leerling Z-verpleegkundige haar scriptie over boerderijprojecten. Met deze scriptie ging ze naar haar oom, Toon van Rens. Ze stelde voor om van zijn legkippenbedrijf een zorgboerderij te maken. Zo werd het legkippenbedrijf 20 jaar geleden een heuse zorgboerderij ‘Boerderij Wienes’.

Lees verder
In het begin vonden de pauzes plaats in de keuken van de boerderij. Er was veel vraag voor dagbesteding in de vorm van werkzaamheden op de boerderij. Zo groeide de groep hulpboeren en werd er een kantine ingericht in de aangrenzende stal.

De hulpboeren kwamen met veel plezier, maar sommigen werden ouder en taken uitvoeren werd steeds moeilijker. Zij wilden vooral voor de belevingsgerichte activiteiten van de boerderij komen. Ook kwamen er steeds vaker vragen voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, die meer begeleidingsnabijheid nodig hadden. Hiervoor werd de stichting Wienes Plaats opgericht.

In 2007 was het gebouw “Wienes Plaats” gereed voor de belevingsboeren. Tijdens de realisatiefase van Wienes Plaats ontstond ook de vraag naar reguliere seniorenopvang en logeeropvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Vanaf dat moment komen er kinderen en jong volwassenen logeren bij Wienes Plaats, bieden we dagbesteding aan belevingsboeren en hebben we reguliere seniorenopvang.
Om aan de uitbreidingsvraag van de belevingsboeren te kunnen voldoen werd in 2009 de oude schuur hiervoor aangepast. Vanaf dat moment zijn er 3 groepen door de week bij Wienes voor dagbesteding.

Vanaf ongeveer 2010 kwam er steeds vaker de vraag van ouders van onze cliënten of hun zoon of dochter niet bij ons zou kunnen komen wonen. In 2016 namen we het besluit om hier werk van te gaan maken. En nu is het dan bijna zo ver;

“Het Wienes Huis” van Zorgboerderij Wienes wordt gebouwd en wordt naar verwachting in april opgeleverd. Het Wienes Huis bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde woningen. In het totaal komen er 12 bewoners wonen bij Het Wienes Huis. Deze bewoners huren ieder hun eigen appartement met een eigen badkamer.

Onze boerderij

Alle activiteiten van Zorgboerderij Wienes zijn gecentreerd op en rondom het pluimveebedrijf Boerderij Wienes.

Zorgeieren

Samen met onze hulpboeren zorgen wij voor de dieren, het onderhoud van de boerderij en de verse scharreleieren die voor u verzameld zijn. Onze zorgeieren!

Plezier

Vol passie, enthousiasme en met veel plezier zorgen wij iedere dag voor het reilen en zeilen van de boerderij.

Bouwen aan de toekomst

Het Wienes Huis

Wonen bij Wienes

“Het Wienes Huis” van Zorgboerderij Wienes wordt gebouwd en wordt naar verwachting in april 2019 opgeleverd. Het Wienes Huis bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde woningen.

In het totaal komen er 12 bewoners wonen bij Het Wienes Huis. Deze bewoners huren ieder hun eigen appartement met een eigen badkamer.

Wonen bij Wienes

“Het Wienes Huis” van Zorgboerderij Wienes wordt gebouwd en wordt naar verwachting in april 2019 opgeleverd. Het Wienes Huis bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde woningen.

In het totaal komen er 12 bewoners wonen bij Het Wienes Huis. Deze bewoners huren ieder hun eigen appartement met een eigen badkamer.

Visie van “Het Wienes Huis”

De huiselijke en boerderijsfeer staan centraal. De bewoners voelen zich gewaardeerd en thuis bij Het Wienes Huis. Ze hebben een eigen plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Bij de gezamenlijk ruimten is het groepsgevoel erg belangrijk. Hierbij moet iedereen zich prettig kunnen voelen en zul je je soms aan anderen aan moeten passen. De begeleiding is bekend en heeft goed contact met ouders en bewoners.

Onze toppers

Het team van Zorgboerderij Wienes

Korte lijntjes

Binnen het team van begeleiders is ook veel enthousiasme voor deze nieuwe uitdaging. Ondanks het feit dat onze zorgboerderij behoorlijk gegroeid is in de afgelopen 20 jaar spreken de begeleiders van een klein bedrijf met korte lijntjes.

Er heerst een gemoedelijk en familiaire sfeer, een fijne werkomgeving op de boerderij waar iedereen zich snel thuis voelt.

Flexibiliteit in werk

Binnen het team zullen sommige medewerkers de combinatie maken van dagbesteding en wonen of dagbesteding en logeren. Verder zullen er medewerkers zijn die alleen bij wonen gaan werken.

We verwachten van iedereen flexibiliteit en we willen zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit voor de groepen.

Divers, hecht en collegiaal

Ons team is divers, hecht en collegiaal. Het is voor ons erg belangrijk dat collega’s binnen het team passen en de Wienes mentaliteit aanvoelen. Zodat de gemoedelijke sfeer ook na de uitbreiding met het wonen gehandhaafd blijft.

We vinden het prettig als medewerkers affiniteit hebben met de agrarische sector, maar werken met dieren hoeft geen onderdeel van je functie te zijn. We werken via de CAO gehandicaptenzorg.

 

Beleidsplan 2020 – 2023

ANBI

Visie

Zorgboerderij Wienes is een modern pluimveebedrijf met een zorggedeelte dat een zeer grote rol speelt. Dagelijks zijn er mensen (met een zorgvraag) aanwezig die vol passie op de zorgboerderij bezig zijn. Het is bij Zorgboerderij Wienes belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en zich veilig voelt. Wienes wil alle deelnemers het gevoel geven dat ze er mogen zijn en mee tellen op de boerderij.

Doelstelling Stichting Vrienden van Wienes 2020 – 2023

De Stichting Vrienden van Wienes maakt zich sterk voor het ondersteunen van activiteiten van Zorgboerderij Wienes en het verrichten van verdere handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

 • De financiële en materiële ondersteuning van algemene voorzieningen ten behoeve van Zorgboerderij Wienes te Hegelsom, welke niet voorzien zijn in de reguliere exploitatie en niet gedekt worden vanuit algemene middelen, verzekeringen, eigen bijdragen van de cliënten of andere reguliere bronnen.
 • De organisatie of ondersteuning van activiteiten ten behoeve van de cliënten van Zorgboerderij Wienes, hun naasten en vrijwilligers en het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van Zorgboerderij Wienes en haar cliënten.
 • De financiële ondersteuning van cliënten die de verschuldigde bijdrage aan Wienes niet (geheel) kunnen voldoen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beoogde financiële en materiële ondersteuning van algemene voorzieningen ten behoeve van Zorgboerderij Wienes;

 • Het realiseren van een fietsenhok bij het Wienes Huis, zodat bewoners en medewerkers hun fiets veilig kunnen stallen
 • Het vervangen van de huidige verouderde keuken(apparatuur) bij Wienes Plaats zodat deelnemers nog beter en veiliger mee kunnen helpen met kookactiviteiten
 • Het verzorgen van extraatjes voor de deelnemers: zoals leuke uitstapjes, vakanties, bijzondere optredens, organiseren van een spellen-/kampweek
 • Aanschaf van een duofiets of rolstoelbus.
 • Het realiseren van een paardenstalling ten behoeve het opzetten van paardrijlessen voor mensen met beperking.

Werkwijze

De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Bij het opheffen van de Stichting zal het bestuur een andere ANBi-stichting aandragen om de gelden aan te schenken.

Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administatie en beheert deze gelden van de stichting, een en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.

Het bestuur bepaalt in overleg met het team van Zorgboerderij Wienes, voor welke doeleinden de financiële bijdragen in natura worden besteed. De keuze van de bijdrage hangt af van de hoogte van de inkomsten van de Stichting en de mate waarin projecten passen bij de doelstelling van de Stichting.

Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur in overleg met het team van Zorgboerderij Wienes een passende bestemming.

Er is geen sprake van beloningsbeleid. Alle activiteiten voor de Stichting worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid een onkostenvergoeding te verstrekken volgens de wettelijke voorwaarden.

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door donaties, subsidies en sponsorgelden en alle andere verkrijgingen en baten.

Om effectief te communiceren met alle betrokkenen en belangstellenden is er op de website van Zorgboerderij Wienes, een aparte pagina van ‘ Stichting Vrienden van Wienes’.

Het beleidsplan zal iedere drie jaar geëvalueerd worden.

Bestuurssamenstelling
Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

A            de heer R.J.L. Claessens als voorzitter
B            de heer F.W.G. Laarakker als secretaris
C            mevrouw G.P.C. Veling als penningmeester

Financiële verantwoording
De Stichting Vrienden van Wienes is in 2020 opgericht, daarom kunnen wij de eerste jaarcijfers pas in 2021 publiceren, zodat we aan de wettelijke eisen van verslaglegging kunnen voldoen.

Ons RSIN-nummer is 861871625.

 

Doelgroep

Zorgboerderij Wienes biedt professioneel begeleide dagbesteding in gemoedelijke sfeer voor:

 • Hulpboeren;  zij helpen mee met het dagelijkse reilen en zeilen op de boerderij
 • Belevingsboeren; mensen met een verstandelijke beperking die genieten van de sfeer en de dieren op de boerderij. Indien mogelijk voeren zij, met ondersteuning, ook wat taken uit.
 • Senioren; mensen met een indicatie vanuit WMO/WLZ. Zij helpen mee op de boerderij of bij huishoudelijke klusjes en nemen deel aan activiteiten.

Daarnaast biedt Wienes logeermogelijkheden en sinds 2019 24-uurszorg ten behoeve van 12 mensen in het Wienes Huis (een woonvoorzieningen met 12 appartementen).

Solliciteer direct!

Achter de schermen wordt er flink gewerkt aan deze website.

Heb jij vragen over Zorgboerderij Wienes? Over de dagopvang van senioren, hulpboeren, belevingsboeren of over logeren?

Neem dan gerust contact met ons op.

Stuur je motivatiebrief en CV voor 11-11-2018 naar wonen@boerderijwienes.nl

Er zal dan contact met je opgenomen worden door iemand van de werkgroep wonen. Deze werkgroep bestaat uit;

Henriëtte Wilbers, Sara Matijsen,
Renske en
Robert & Marieke Claessens